Künye

Genel Yayın Yönetmeni

Ahmet Baki BOZDAĞ

Yazı İşleri Müdürü

Ali Can BOZDAĞ

Görsel Koordinatör

Ramazan EROĞLU

Reklam Yayın Müdürü

Bekir GÜNGÖR

Hukuk Danışmanı

Ömer YILDIRIM